Данъчен калкулатор

Данъчна оценка ( BGN ):

Препис: 3.00 BGN
Декл. чл. 226: 6.00 BGN
Банкова такса: 2.00 BGN
Регистрация: 0 BGN
Община: 0 BGN
Нотар. такса: 0 BGN
Общо: 0 BGN